fore institute of management Girls1st.no Libresse initiativeidiom word search
Personvernerklæring
 

george washington snl Personvernerklæring

shagun resort mumbai LES VILKÅR FOR BRUK OG SIKKERHETSRETNINGSLINJER I SIN HELHET FØR DU BESØKER ELLER BRUKER NETTSTEDET.

jakthytta på liarvollen («Essity», «vi» eller «oss») tar personvern på alvor. Denne Personvernerklæringen beskriver hvordan Essity som behandlingsansvarlig etter reglene i personvernforordningen («GDPR») og kommunikasjonsverndirektivet («kommunikasjonsverndirektivet») samler inn og behandler personopplysninger og annen informasjon om brukerne.

bayeux tapestry scene 05 1. Kategorier av personopplysninger og behandlingsformål

Metadata
Du kan bruke vår nettside eller app uten å oppgi noen personopplysninger. I så fall vil Essity bare samle inn følgende metadata som følge av din bruk: Henvisningsside, dato og tidspunkt for tilgang, mengder data som overføres, status for overføring, type nettleser, IP-adresse, operativsystem og grensesnitt, språk og versjon av programvaren til nettleseren. IP-adressen din vil bli brukt for å muliggjøre tilgang til vår nettside eller app. Når IP-adressen ikke lenger er nødvendig for dette formålet, vil vi forkorte IP-adressen ved å fjerne siste oktett av IP-adressen. Metadataene, inkludert den forkortede IP-adressen, vil bli brukt til å forbedre kvaliteten og tjenestene til vårt nettsted og app ved å analysere brukeradferden til våre brukere.

decapitvated women in copenhagen Konto
Dersom du oppretter en brukerkonto på vår nettside eller app, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger som for eksempel: Navn, postadresse, e-postadresse, valgt passord, telefonnummer, bankkontodetaljer, kredittkortopplysninger, fakturerings- og leveringsadresse, interesser for enkelte produkter/tjenester (valgfritt) og forespørsel om å motta e-post med markedsføring (valgfritt). Essity behandler personopplysninger for det formål å tilby våre kontofunksjonaliteten til deg, for å gi deg markedsføringsmateriale i den utstrekning gjeldende lov tillater det, og for å analysere dine interesser for markedsføringsformål.

hvite ballerina sko Produktbestillinger
Dersom du bestiller et produkt via vår nettside eller app, samler og behandler Essity følgende personopplysninger om deg: Dine kontoopplysninger, type og mengde produkt, kjøpesum, bestillingsdato, ordrestatus, retur av produkter, kundeserviceforespørsler. Essity behandler slike personopplysninger for det formål å gjennomføre kontraktsforholdet og produktordren, yte kundeservice, overholde juridiske forpliktelser, forsvare, fastsette og utøve rettslige krav og drive skreddersydd markedsføring.

derrick episode guide Konkurranser:
Deltar du i en konkurranse, samler og behandler Essity følgende personopplysninger om deg: Navn, postadresse, e-postadresse, dato for oppføring, valg av vinner, premie, svar på quiz. Essity behandler slike personopplysninger for å utføre konkurransen, informere vinneren, levere permien til vinneren, gjennomføre arrangementet og markedsføring. Helseopplysninger: Hvis du bestiller produkter kan Essity samle inn og behandle informasjon om din helse som ligger implisitt i din produktbestilling. Helseopplysninger er sensitive opplysninger slik dette er definert i GDPR, og Essity tar alle nødvendige skritt for å beskytte slike sensitive opplysninger i henhold til lovens krav. Forutsatt at du gir ditt samtykke til det, samler Essity inn og behandler dine helseopplysninger kun for det formål å gjennomføre kontraktsforholdet og produktbestillingen, yte kundeservice, oppfylle rettslige forpliktelser, forsvare, etablere og utøve rettslige krav og drive skreddersydd markedsføring.

fotballtrening øvelser moss 2. Tredjeparter

• Overføring til tjenesteleverandør Essity kan engasjere eksterne tjenesteleverandører som databehandlere for Essity for å yte enkelte tjenester til Essity, som for eksempel tjenesteleverandører av nettsider, markedsføringsleverandører eller leverandører av IT-brukerstøtte. Ved ytelse av slike tjenester, kan de eksterne tjenesteleverandørene ha tilgang til og/eller behandle dine personopplysninger. Vi krever av de eksterne tjenesteleverandørene at disse implementerer og anvender sikkerhetstiltak for å ivareta personvernet og sikkerheten til dine personopplysninger.
• Andre mottakere Essity kan overføre – i samsvar med gjeldende personvernlovgivning – personopplysninger til politiet, myndigheter, juridiske rådgivere, eksterne konsulenter eller forretningspartnere. Ved eventuelle fusjoner eller oppkjøp kan personopplysninger overføres til tredejparter som er involvert i fusjonen eller oppkjøpet.
• Overføring av personopplysninger internasjonalt Personopplysningene vi samler inn eller mottar om deg, kan overføres til og behandles av mottakere som befinner seg innenfor eller utenfor EØS-området («EØS»). Dette omfatter de land som er oppført på listen du finner på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, og som tilbyr tilstrekkelig god beskyttelse av personopplysninger sett fra et europeisk personvernlovgivningsperspektiv. Mottakerne i USA er delvis sertifisert i henhold til EU-U.S. Privacy Shield og dermed anerkjent for å gi et tilstrekkelig god beskyttelse av personopplysningene sett fra et europeisk personvernlovgivningsperspektiv. Andre mottakere kan være i andre land der det ikke er tilstrekkelig grad av beskyttelse sett fra et europeisk personvernlovgivningsperspektiv. Essity vil iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at overføringer til land utenfor EØS er tilstrekkelig beskyttet i henhold til gjeldende lovkrav. For så vidt gjelder overføringer til andre land som ikke gir en tilstrekkelig grad av databeskyttelse, baserer vi overføringen på egnede beskyttelsestiltak, for eksempel standardavtaler vedtatt av EU-kommisjonen eller tilsynsmyndigheten, godkjente etiske retningslinjer sammen med bindende og håndhevbare forpliktelser overfor mottakeren. Du kan be om en kopi av slike egnede beskyttelsestiltak ved å kontakte oss som angitt i kap. 7 nedenfor (Kontaktinformasjon).  

bytt bank til dnb skade lo favør 3. Rettslig grunnlag for behandlingen

Vi kan utføre behandlingen av personopplysninger om deg på følgende rettslige grunnlag:
• Du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dataene dine for ett eller flere spesifikke formål;
• Behandlingen er nødvendig for å utføre en avtale som du er part i, eller gjennomføre nødvendige tiltak etter forespørsel fra deg før avtaleinngåelse;
• Behandlingen er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse som påhviler oss;
• Behandlingen er nødvendig for å verne dine eller andre fysiske personers vitale interesser;
• Behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave i allmennhetens interesse eller utøvre offentlig myndighet som vi er pålagt;
• Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av oss eller en tredjepart, med mindre slike interesser må vike for dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever vern av personopplysninger, særlig hvis du er et barn;
• Andre gjeldende rettslige grunnlag for databehandling, herunder bestemmelser fastsatt av et medlemsland;

glødelampe blinker vw golf Vi kan utføre behandlingen av dine sensitive personopplysninger på følgende juridiske grunnlag:
• Du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandling av dine sensitive personopplsyninger for ett eller flere spesifikke formål;
• Behandlingen er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene og utøve rettighetene til Essity eller til den registrerte på området arbeidsrett, trygderett eller sosialrett.
• Behandlingen gjelder personopplysninger som åpenbart er offentliggjort av den registrerte;
• Behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller når domstolene handler innenfor rammen av sin domsmyndighet.

coffee lake mobile Tilveiebringelsen av dine personopplysninger kan være lovbestemt eller følge av en kontraktforpliktelse, eller være nødvendig for å inngå en kontrakt med oss eller for å motta våre tjenester/produkter som forespurt, eller så kan det være frivillig.
Det å ikke oppgi dine personopplysninger kan medføre ulemper for deg, f.eks. ved at du kan ikke kan motta bestemte produkter og tjenester. Men, med mindre annet er oppgitt, vil ikke det å ikke oppgi personopplysninger medføre noen rettslige konsekvenser for deg.

solør bioenergi holding as 4. Hvilke rettigheter har du og hvordan kan du hevde dine rettigheter?
 
Dersom du har gitt ditt samtykke til innsamling, behandling og bruk av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket med virkning for fremtiden. Du kan motsette deg bruken av personopplysninger om deg i markedsføringsøyemed, uten at det koster deg annet enn kostnadene med sendingen i henhold til gjeldende tariffer.
I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du rett til (i) å be om innsyn i dine personopplysninger, (ii) å be om korrigering av dine personopplysninger, (iii) å be om sletting av dine personopplysninger, (iv) å be om begernsninger i behandlingen av dine personopplysninger, (v) å be om dataportabilitet, (vi) å fremme innsigelser mot behandlingen av dine personopplysninger (herunder innsigelser mot profilering) og (vii) å motsette deg automatiserte individuelle avgjørelser (herunder profilering).
 

bolero sk zlx 5. Cookies og annen sporingsteknologi
 
Denne nettsiden eller appen bruker cookies. For ytterligere informasjon vennligst besøk vår nick powers solbakken

alle religioner verdenskart 6. Hvor lenge beholder vi dine opplysninger?
 
Dine personopplysninger blir beholdt så lenge det er nødvendig for å gi deg de tjenester og produkter du ønsker. Når vårt forhold til deg er opphørt vil vi enten slette eller anonymisere dine personopplysninger, med mindre lovbestemte krav om oppbevaring tilsier annet (for eksempel for skatteformål). Vi kan beholde dine kontaktopplysninger og informasjon om interesse for våre produkter eller tjenester over lengre tid dersom Essity har rett til å sende deg markedsføringsmateriale. Vi kan også være pålagt i loven å beholde visse personopplysninger i en periode på 10 år etter det aktuelle skatteåret. Vi kan også beholde dine personopplysninger etter opphør av kontraktsforholdet dersom dine personopplysninger er nødvendige for å overholde andre lover, eller hvis vi trenger dine personopplysninger for å etablere, utøve eller forsvare et rettslig krav, men da kun på en «need to know» basis. I den utstrekning det lar seg gjøre vil vi begrense behandlingen av dine personopplysninger til slike begrensede formål etter kontraktsforholdets opphør.
 
 
7. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål angående denne Personverneklæringen, vennligst kontakt oss: timer on screenexcalibur cars for sale in us

transitions example sentences veiledet skriving med de yngste
  
 
kingsville texas burgers  
holberg fondene bergen  
Loading
Har du glemt passordet ditt?
Det går bra! Bare send inn brukernavn eller e-postadresse, så sender vi deg påloggingsopplysningene dine.
adrienne eikrem blogg Ikke glem å fylle ut e-postadressen din (eller brukernavnet ditt).
man on a mission lyrics E-postadressen (eller brukernavnet) som du har angitt, ser ut til å være ugyldig
peninsilar petrotech qater En e-post med instruksjoner er sendt til e-postadressen din.
reiser ny guinea Det oppstod en serverfeil når du forsøkte å sende en e-post. Kontakt administratoren.
kite new song E-post eller brukernavn
indisk herre kryssord  
amarillo by morning  
vel murugan borvels  
Hei! Nettleseren din er litt for gammel :-(
Oppdater til følgende versjoner slik at du får brukt alle funksjonene på Girls1st:
sverige kart fylker 1.5
kløe i rumpa barn 6.0
moses ledet folket ut av landet 2.0
chicago best place to visit 2.0
gagarin og armstrong  
gymsalen i molde  
book a tiger  
live fight video  
tidsstyring av lys  
samsung galaxy s7 edge prisjakt  
nytilsatt rett til betaling under opplæring